Retningslinjer for ansvarlige investeringer

NOVI’s bestyrelse har vedtaget et sæt retningslinjer for ansvarlige Investeringer, som afspejler selskabets holdninger og synspunkter. 

Retningslinjerne skal sikre, at NOVI investerer i overensstemmelse med internationale principper for virksomheders sociale ansvar samt gældende internationale 

konventioner.

FN's Global Compact

NOVI investerer ikke i virksomheder, der bryder med FN konventionerne om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold samt korruption. Vi anvender de ti principper i FN’s Global Compact, når vi vurderer virksomhederne. Principperne er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder og Rio-deklarationen om miljø og udvikling.

De ti principper

• Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder,

• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne,

• Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

• Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde,

• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde,

• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold,

• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

• Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed,

• Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier,

• Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Våben

NOVI investerer ikke i virksomheder, som producerer våben, der hører under internationalt anerkendte konventioner for kontroversielle våben. Dermed investerer NOVI ikke i våben, som ved deres almindelige brug bryder med grundlæggende menneskerettigheder og som medfører overflødig skade eller unødige lidelser.

Ovennævnte retningslinjer er gældende for samtlige selskaber, der enten helt eller delvist ejes af NOVI Ejendomsfond. 

På selskabernes vegne 

Henrik Lundum
Administrerende direktør

 

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

NOVI’s bestyrelse har vedtaget et sæt retningslinjer for ansvarlige Investeringer, som afspejler selskabets holdninger og synspunkter. 

Retningslinjerne skal sikre, at NOVI investerer i overensstemmelse med internationale principper for virksomheders sociale ansvar samt gældende internationale 

konventioner.

FN's Global Compact

NOVI investerer ikke i virksomheder, der bryder med FN konventionerne om menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøforhold samt korruption. Vi anvender de ti principper i FN’s Global Compact, når vi vurderer virksomhederne. Principperne er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder og Rio-deklarationen om miljø og udvikling.

De ti principper

• Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder,

• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne,

• Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

• Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde,

• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde,

• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold,

• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

• Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed,

• Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier,

• Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Våben

NOVI investerer ikke i virksomheder, som producerer våben, der hører under internationalt anerkendte konventioner for kontroversielle våben. Dermed investerer NOVI ikke i våben, som ved deres almindelige brug bryder med grundlæggende menneskerettigheder og som medfører overflødig skade eller unødige lidelser.

Ovennævnte retningslinjer er gældende for samtlige selskaber, der enten helt eller delvist ejes af NOVI Ejendomsfond. 

På selskabernes vegne 

Henrik Lundum
Administrerende direktør

 

Contact us by phone 96 35 45 00
or visit us here:

MAIN ADDRESS
Show on map

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Also leads to
Niels Jernes Vej
12 and 14

NOVI 6
Show on map

Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Show on map

Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

Subscribe to NOVI's
newsletter:

* indicates required

Follow us online: